Wszystko o zdrowiu

Podstawowe informacje o położniku

Jakie są obowiązki położnika? Położnik to lekarz nadzorujący przebieg ciąży kobiety. Jego obowiązki stanowią m.in. zapobieganie oraz wykrywanie prawdopodobnych patologii read more

4 grudnia 2022