Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – do czego jest upoważniony?


28 listopada 2021

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również duża część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia pracy bądź nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Dlatego żeby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Related