Szukasz tłumacza przysięgłego? Sprawdź, jak oszacować koszt przekładu


13 sierpnia 2022

Zajrzyj w to miejsce jeżeli jesteś zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z większości krajów świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują tysiące poświadczonych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, że w internecie nietrudno wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko obligatoryjne, przykładowo jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak z grubsza oszacować koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Język, czas wykonania, rodzaj tłumaczenia – to wpływa na ostateczny koszt usługi

Na to ile ostatecznie zapłacisz za tłumaczenie tekstu wpływ mają wymienione poniżej elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest praktycznie o kilkadziesiąt procent tańszy niż translacja na język obcy.
2. Język, z którego lub na który potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (holenderski, niemiecki) będzie zazwyczaj tańszy niż translacja z mniej modnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy przygotować portfel na większy wydatek.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub problematyka dokumentu. Przekład prac dyplomowych, podręczników medycznych bądź umów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej branży, lecz również stosowną wiedzę, żeby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych błędów.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy koszt?

Należy zaakcentować, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu bądź świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym nadaje mu odrębny numer, a także oznacza czy przekład wykonany był z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli najczęściej określają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, natomiast w razie potrzeby wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym – 1125 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Related