Dlaczego warto postawić na ochronę osób i mienia?


10 września 2022

Więcej informacji o ochronie osób i mienia.

Sposobów zabezpieczania osób i mienia jest całe mnóstwo. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji na ogół decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć chroniony budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]

Related