Badania psychologiczne kierowców – po co je wykonujemy?


13 grudnia 2022

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia konkretnych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, bardzo często mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań zbudowana jest z testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Określają między innymi neurotyzm, psychotyzm i intro- oraz ekstrawersję. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje miernik czasu reakcji, stereometr, aparat krzyżowy, wirometr oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny jedynie pamiętać, by wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien je wykonać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1, D1+E, D+E i D. Przejść muszą je także osoby, które pragną wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek oraz na operatorów wózków widłowych. Powinno się podkreślić, że przejść je muszą również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im tylko raz.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Related