Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację


Więcej szczegółów o windykacji faktur.

Jest dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – regularne ponawianie prośby o wniesienie opłaty

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której podejmuje się wobec dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wypisuje porównywalną ilość paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w określonym terminie bez wątpienia wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość spłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może dodać swoje harmonogramy działań wszczynanych wobec nieterminowych klientów, definiując między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wyliczone powyżej działania nie przyniosą pożądanego skutku, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie wpływających należności, a po pewnym okresie skutkuje też znaczną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Related