Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową


Uzupełnij swoją wiedzę o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takim przypadku fiskus nie docieka czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość rodzimych właścicieli firm

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi lub sprzedane produkty. Gdy takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet świetnie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w ustawowym terminie i w konsekwencji otrzymać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył razem z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na względzie określony przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi odradzają biznesom metodę kasową?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest kwestia codziennego monitorowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do stałego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy stu i więcej fakturach pilnowanie należności pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i likwidację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Related