Czy korzystanie z Krajowego Systemu E-faktur jest obowiązkowe?


Kliknij tu jeśli interesujesz się fakturą ustrukturyzowaną.

System faktur ustrukturyzowanych miał planowo funkcjonować już w październiku 2021 r., jednakże ostatecznie osobom prowadzącym działalność na skorzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać do 2022 r. Projekt wystartował w dniu 1 stycznia 2022 r. Po 12-miesięcznym okresie przejściowym, w którym stosowanie KSeF jest fakultatywne, zaczynając od stycznia 2023 r. będzie to koniecznością dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla przedsiębiorstw zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktura ustrukturyzowana – jednolita struktura dokumentów

Faktury ustrukturyzowane to innymi słowy dokumenty elektroniczne, które mają ściśle określoną strukturę danych opisanych z wykorzystaniem języka znaczników XML. Ten sposób kodowania zasadniczo mało co mówi osobie, która nie potrafi go rozszyfrować, jednakże dla stosownego programu do wystawiania oraz rozliczania faktur taki dokument będzie całkowicie klarowny. Za sprawą tego, że faktury otrzymują ujednoliconą strukturę bez względu na to jakiego programu do księgowości użyją obie strony transakcji, informacje zawarte w fakturze ustrukturyzowanej zostaną odczytane w ten sam sposób. Jest to znacząca zmiana na lepsze przede wszystkim dla biur rachunkowych, które dotychczas na co dzień mają do czynienia z przypadkami niepoprawnego przeniesienia przez aplikacje księgowe danych z faktur dostarczanych przez klientów w formie pliku PDF albo fotografii faktury papierowej. Faktury ustrukturyzowane całkiem eliminują prawdopodobieństwo błędu przy przenoszeniu informacji z faktury przez księgową, jak również niepoprawnego ich odczytania przez technologię optycznego rozpoznawania znaków.

Krajowy System e-Faktur – lepsze uszczelnienie systemu podatkowego

Wszyscy właściciele firm stycznia 2021 r. mogą odebrać i wystawić fakturę ustrukturyzowaną korzystając z Krajowego Systemu e-Faktur uruchomionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy zyskują przede wszystkim większe bezpieczeństwo rozliczeń, gdyż mają pewność, iż faktury się nie zgubią (KSeF zachowuje dane o nich przez 10 lat), wcześniej odbiorą zwrot VAT oraz nie muszą wysyłać pliku JPK_FA. Z drugiej strony Ministerstwo Finansów ma w ręku instrument, który umożliwia dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, a zatem w wyższym stopniu zapobiega patologiom w obszarze podatku akcyzowego, od towarów i usług i dochodowego. Watro dodać, że nieodzowność stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie równa się zakazowi używania zewnętrznej aplikacji do księgowania, jednakże należy dokonać jej integracji z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Related