Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy


13 września 2022

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na https://flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej, a może wystawiać niezwłocznie?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. W końcu opóźnienie w przelaniu opłaty może być kwestią jednorazowego niedopatrzenia bądź krótkotrwałych problemów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która posiada również skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Related