Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych


31 stycznia 2022

Producentami, a jednocześnie liderami branży centralek telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które posiadają duże doświadczenie w produkowaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć działanie przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centralka telefoniczna umożliwia przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Posiada również możliwość zbierania danych, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.

Related