Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?


10 października 2021

Zamów kontenery hakowe.

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z magazynowaniem oraz transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – typy

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania i transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Wśród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Related