Choroby ogólne oczu

Choroby ogólne oczu

Niektóre choroby ogólne dają wyraźne objawy w oczach, wcześniej też mogą być rozpoznane przez okulistę niż przez lekarza innej specjalności. Dlatego często chorzy są przesyłani do badania okulistycznego przez! innych lekarzy, a badanie okulistyczne może mieć wielką wagę w rozpoznawaniu niektórych chorób wewnętrznych lub neurologicznych. Metody okulistycznego badania polegają przede wszystkim na dokładnym oglądaniu w odpowiednim oświetleniu i za pomocą przyrządów powiększających. Za pomocą wziernika ocznego badamy wnętrze oka (dno oka), widzimy siatkówkę, naczyniówkę i nerw wzrokowy. Lampa szczelinowa i mikroskop rogówkowy pozwalają zbadać w dużym powiększeniu rogówkę, tęczówkę, soczewkę itd. Liczne aparaty optyczne pozwalają dokładnie określić budowę oka i jego refrakcję, pole widzenia, adaptację, poczucie barw itd. W odpowiednio urządzonej klinice okulistycznej może być przeprowadzone w krótkim czasie dokład-dne badanie wszystkich części oka i jego funkcji. Na koniec istnieją liczne schorzenia oczu ograniczające się wyłącznie do oczu bez wpływu na organizm, np. jaglica, niektóre schorzenia rogówki, współczulne zapalenie drugiego oka po skaleczeniu itd.